Hoe ga ik te werk?

Werkwijze

Effectief beleid vereist idealiter een langdurige en consistente visie, evenals de uitvoering ervan, die niet alleen een grote groep mensen raakt, maar ook door hen wordt ondersteund en gedragen.

Mijn begeleiding richt zich op een logica waar de meest betrokkenen zich in kunnen herkennen en die zo een basis vormt voor (de uitvoering van) meer consistent en gedragen beleid. Dit vraagt in de eerste plaats niet zozeer om een inhoudelijke ordening, maar vooral de organisatie van betrokkenen als netwerk: de beleidsorganisatie. Ik heb daarin veel ervaring, zowel in processen van visie naar beleid als die van beleid naar uitvoering.

Dergelijke processen benader ik als een ontwikkeltraject van een netwerk van diverse betrokkenen. Alleen door de vele (vaak ingewikkelde) onderlinge relaties te gaan erkennen en gebruiken als basis voor beleid zal er meer draagvlak ontstaan. Ook omdat de kwaliteit van het resultaat automatisch beter wordt als afzonderlijke visies daarin meer worden meegenomen.

Hoe ga ik te werk?

Werkwijze

Wat wordt er dan ‘ontwikkeld’? In elk traject of project ligt mijn focus op de afzonderlijke motivaties, de gezamenlijke visie en hoe dit zich uit in alle (afzonderlijke of gezamenlijke) acties.

Motivatie

Wat drijft elke betrokkene, als eerste degene die verantwoordelijk is voor het netwerk (vaak de opdrachtgever)? Dit gaat zowel over inhoudelijke ideeën en belangen als dynamiek in een samenwerking, maar ook over persoonlijke interesses, compententies en waarden.

Visie

Welke waarden zijn belangrijk voor een netwerk dat wil samenwerken? Welke visie zien de deelnemers als ze samen voorbij de afzonderlijke belangen kunnen kijken? Met behulp van de methode ‘deep democracy’ en ludieke werkvormen is dat best snel en eenvoudig te achterhalen.

Re-actie

The proof is in the pudding: goede ideeën voor de concretisering (en aanscherping) van een visie ontstaan alleen in de praktijk dus voor een goed plan zullen er eerst concrete activiteiten uitgevoerd moeten worden/zijn waarvan kan worden geleerd.
Wat vindt men?

Ervaringen

crossmenuarrow-right