Wie ben ik?

Over mij

Ik ben Martin Hammenga, gespecialiseerd in het begeleiden van beleidsmakers en -uitvoerders die, in samenwerking met een divers scala aan betrokkenen, plannen willen ontwikkelen voor maatschappelijke vraagstukken. Mijn expertise komt vooral tot zijn recht in situaties waar het aantal betrokkenen groot is en hun betrokkenheden zeer uiteenlopen. Dit omvat een breed spectrum: van collega's uit verschillende beleidsterreinen tot professionals uit andere werkvelden, van direct betrokken bewoners tot bestuurders en management van diverse organisaties.

Ik doe graag mee als men dan de ambitie heeft om echt te gaan samenwerken aan beter beleid of de uitvoering daarvan. Dit vereist bijna altijd een integrale benadering, waarbij verbinding op verschillende niveaus essentieel is. Mijn passie ligt in het faciliteren van dit proces, waarbij ik ideeën, belangen en mensen samenbreng om ze te transformeren in waardevolle plannen

Ik ga niet zomaar voor een goed of beter plan, maar voor plannen waar men elkaar op waardenniveau heeft gevonden. Mijn ervaring is dat de beste keuzes voor uitdagingen in de samenleving worden gemaakt als de meest betrokken partijen in een netwerksamenwerking verantwoordelijkheid krijgen voor die keuzes. En daarbij andere vormen van intelligentie durven toe te laten dan alleen rationele overtuiging. Geïnspireerd door Otto Scharmer's Theorie U, streef ik ernaar om 'leiding te nemen vanuit de toekomst die zich aandient', en breng ik deze theorie dagelijks in de praktijk op mijn eigen unieke wijze."

"Succesvolle samenwerking begint met het durven verbinden van ideeën, belangen en mensen, en het omarmen van diverse vormen van intelligentie om een betere toekomst vorm te geven."

Integrale samenwerking

Ik bied zowel procesbegeleiding als trainingen gericht op integrale samenwerking bij het maken van beleidsplannen. Dit kan in de vorm van interim-begeleiding van een geheel proces of kortdurende modules, bedoeld om netwerken te inspireren en te trainen aan het begin van hun samenwerkingstraject. De voordelen die opdrachtgevers kunnen verwachten zijn:

  • ​Versterkt draagvlak voor beleid onder degenen voor wie het bedoeld is;
  • ​Verhoogde motivatie en plezier bij betrokkenen om zich voor het beleid in te zetten;
  • ​Betere ideeën voor het beleid;
  • ​Ontwikkeling van competenties om inspirerend beleid zelfstandig te kunnen organiseren.

Ik kan deze begeleiding of training bieden doordat ik zelf jarenlang heb gewerkt op het snijvlak van beleid en uitvoering, met name bij gemeenten maar ook bij/voor andere organisaties in het publieke domein. De laatste jaren heb ik mij meer gericht op het begeleiden van planvormingstrajecten die een breed spectrum van expertises en disciplines vereisen, zoals het opstellen van preventieplannen voor het sociaal domein en uitgebreide gezondheidsplannen. Voor meer informatie zie mijn Linkedin-pagina.

Wat vindt men?

Ervaringen

crossmenuarrow-right